Elektronisk kundeservice


 

DINE KUNDER OG MEDLEMMER E-MAILER OG CHATTER. TMPO SERVICERER DEM MED FIRMAFON OG ZENDESK

En stadig større del af kunde- og medlemsservicen flytter online. Facebook håndtering, mailbesvarelse, chats, mv., erstatter en større del af de telefoniske henvendelser. Det giver nye muligheder for en bedre service, en bedre kundeoplevelse og lavere omkostninger.

Sammen med den telefoniske kunde- og medlemsservice kan TMPO bemande og udvikle din elektroniske kunde- og medlemsservice. Vi gør det med glade og kompetente medarbejdere, der med et smil på læben besvarer de henvendelser, du måtte få via de elektroniske kanaler.

TEKNOLOGI

TMPO er ”Powered by Zendesk”. Vi er Zendesk-partnere og anbefaler, at din elektroniske service optimeres vha. Zendesk-teknologien. Når vi sammen bruger Zendesk, sikrer vi en struktureret og metodisk håndtering af TMPOs dialog med dine kunder. Denne form for teknologisk kundeservice bliver mere og mere populær.

Vidste du at...
  • At TMPO er Zendesk-partner
  • At TMPO både kan servicere og drive en kunde- og en medlemsservice
  • At TMPO sænker dine omkostninger

Zendesk har uanede muligheder, som kræver erfaring og indsigt at udnytte. Med et samarbejde med TMPO bliver du en del af den kompetenceplatforrn, som vi har opbygget over nogle år. Foretrækker du at anvende et andet system, du har implementeret i din forretning, håndterer vi også gerne det. Vi anbefaler fx Firmafon, hvis dine krav til en løsning er færre og mere fleksible.

ØKONOMI

Med et samarbejde med TMPO sænker du dine omkostninger til din elektroniske kunde- og medlemsservice. Det gør du på to måder. Først og fremmest drager du nytte af de mange timer vi har brugt på at blive professionelle Zendesk- og Firmafonbrugere. En erfaring du naturligvis ikke skal betale for. Den investering har vi taget for dig. Dernæst bemander vi din kunde- og medlemsservice i Berlin med danske medarbejdere. Lønningerne i Berlin er lavere end i Danmark og det kommer naturligvis dig til gode.

Du kan bemande din kunde- og medlemsservice enten med fuldtidsansatte medarbejdere eller hændelsesbaseret.

KOMPETENCER

Når kommunikationen med dine kunder og medlemmer går fra at være mundtlig til at være skriftlig, stiller det nye krav. Derfor uddanner vi vores medarbejdere i skriftlige kommunikationskompetencer, systemkompetencer og koordineringskompetencer i særdeleshed.

TMPO læser også telefonisk kundeservice.