Gensalg


AT GENSÆLGE PRODUKTER OG YDELSER TIL KUNDER SKER TYPISK SOM RETENTION ELLER WIN-BACK.

At genoptage en dialog med en kunde, der allerede har fravalgt dit produkt eller din ydelse, er kompliceret og kræver mange års erfaring med gensalg.

Gensalg fungerer bedst, når der er noget nyt at fortælle kunderne. Hos TMPO kan du forvente ærlige og kontante svar. Vi er transparente, og vi forventer, at du er det samme. Du kan forvente, at vi på baggrund af vores erfaring, udfordrer dig på, hvilket budskab, der vil opleves relevant for kunden. På den måde bliver din retention eller win-back kampagne ikke blot bliver et forsøg på gensalg af det produkt eller den ydelse, kunden allerede har fravalgt.

Vi har det princip hos TMPO, at der ikke kommer noget godt ud af at forsøge at sælge et produkt, som ingen ønsker. Det giver dårlig kampagneøkonomi og dårlige oplevelser for alle.

  • Mange års erfaring med gensalg og winback
  • Gensidig sparring på dialogen
  • Dialoganalyse

VI SIKRER KVALITET I DINE OPGAVER GENNEM UDDANNELSE AF VORES MEDARBEJDERE OG LEDERE

For at sikre kvaliteten i praksis, er ledelsen hos TMPO uddannet i dialoganalyse. De vil via medlyt eller lyt af optagede samtaler sikre kvaliteten for både slutkunde, medarbejder og dig som kunde i TMPO.

VI ANBEFALER AT INTEGRERE DIN OUTBOUND AKTIVITET MED INDBOUND LØSNINGER

På alle kampagner anbefaler vi anvendelse af SoMe præeksponering, såfremt målgruppen er stor nok. Vi anbefaler integration af outbound-aktiviteten med inbound-løsninger, således at telefonen svares, hvis kunder ringer retur. Endelig anbefaler vi anvendelse af loyalitetskald i forlængelse af indgåede aftaler, så at kunderne får den bedst mulige oplevelse.step

Det skal kunne betale sig

Hos TMPO anser vi en vellykket aktivitet som én, der betaler sig for dig som kunde.

step

Vi er specialister

Vi er i stand til at arbejde i mange forskellige systemer.

step

Et positivt indtryk

Hos TMPO arbejder vi efter etiske regelsæt, hvor vores medarbejdere sikrer, at alle salg følger både lovgivningen og kundens retningslinjer.

step

Et særligt nærvær

Vi inddrager dig i vores processer - såfremt du har behov for og ønske om det.